Sinds 1989 ben ik ondernemer met mijn Company for Instructional Design, vanuit onderwijskundige achtergrond. Begonnen als technisch schrijver en trainer. Later adviseur voor technische documentatie (document audits), instructie-ontwerper, docent en coach. Company for Instructional Design heeft opdrachten uitgevoerd voor Stork, Rijksgebouwendienst, Accenture, Fluke, SLO en scholen. Na het afronden van de kunstacademie heb ik de activiteiten verbreed naar zakelijke en persoonlijke dienstverlening op professioneel, creatief en ondernemend gebied en een nieuwe naam aan het bedrijf gegeven; Pippapasses. In 2015/2016 volg ik de opleiding tot Kundalini yoga leraar (lerarenopleiding 3HO Nederland).
 
Neem vrijblijvend contact op als je belangstelling hebt voor:
  • het zelf of samen arrangeren van onderwijs voor het thema 'ondernemend onderwijs', voor het integreren van 'creativiteit' in onderwijs of een ander leergebiedoverstijgend thema, zoals 21e eeuwse vaardigheden
  • een teken- of schilderworkshop, met een algemeen thema, een door jou ingebracht thema of specifiek gericht op persoonlijke of professionele ontwikkeling
  • yoga voor jezelf of als (tijdelijke) activiteit in de klas

Pippapasses, Sigrid Loenen drs, BFA
06 43782291 / 053 4787 665